Lörby Sommarcup i samarbete med  We Love Football verkar för en trygg och säker miljö, för såväl spelare och ledare som för funktionärer, medresenärer och besökare. Tillsammans med våra partners vill vi vara ett välkomnande arrangemang, oavsett nationalitet, ålder, etnicitet, kön eller annan bakgrund.  

Arrangemanget genomsyras av Fair Play och Människors Lika Värde och verkar för att utveckla svensk barn- och ungdomsidrott på ett positivt och hållbart sätt. 

För dig som besökare och deltagare kan du här ta del av det förebyggande arbete som vi tillsammans med våra partners bedriver, för att skapa en trygg och hållbar miljö för alla:  

Vårat hållbarhetsprogram består av tre övergripande delar:    
- PSYKISK HÄLSA    
- FAIR PLAY CENTER   
- EKONOMISKT STÖD FÖR SPELARE

I undermenyn för  HÅLLBARHET finner du mer detaljerad information om vårat hållbarhetsarbete.