Här nedan finner du priser och avgifter för deltagande i Lörby Sommarcup. 

Betalning av lagavgift ska vara oss tillhanda i samband med anmälan. 
Betalning av deltagaravgifter ska vara oss tillhanda senast 1 april. 

Betalning sker till Lörby IF:s bankgiro: 996-4958 

Lagavgift för åldersklass 8-9 år: 800kr  
Lagavgift för åldersklass 10-13 år, med boende/matpaket: 1700kr  
Lagavgift för åldersklass 10-13 år, utan boende/matpaket: 2700kr

Deltagaravgift för lag med boende:  1200 kr/person.  
I deltagaravgiften ingår följande: 
-Två nätters boende på skola
-Samtliga måltider: från och med fredag middag till söndag lunch. 
-Deltagande i cupen

Deltagaravgift för lag med endast matpaket:  425 kr/person.  
I deltagaravgiften ingår följande: 
-Samtliga måltider: från och med fredag middag till söndag lunch. 
-Deltagande i cupen

Återbetalning av avgifter: 
Samtliga lag har rätt till full återbetalning enligt följande: 
För lagavgiften gäller senast 2024-05-01. 
För deltagaravgifter gäller senast 2024-06-01. 

Vad händer om Lörby Sommarcup 2024 blir inställd? 
I det fall turneringen ställs in, erhåller samtliga lag full återbetalning.