FAIR PLAY CENTER 
”Förebyggande arbete på plats…” 
We Love Football finns med som en kvalitetssäkrare och motor för genomförandet av arrangemanget. Vår ambition är att fler ska få chansen att uppleva den där härliga känslan av ett lyckat cupäventyr, som vi vet att ni som lag får just i Lörby Sommarcup. 
Genom  We Love Footballs hållbarhetsprogram och stöd från ett antal olika samarbetspartners, vill vi att ni som deltagande lag ska få ta del av en trygg och säker fotbollsupplevelse.  

Tillsammans med den lokala arrangörsföreningen och våra samarbetspartners säkerställer vi följande: 

•         att arrangemanget verkar för en trygg och sund miljö för alla deltagare, funktionärer och besökare. 

•         att vårat förebyggande och proaktiva arbete skapar en trygg och säker miljö för såväl barn- och ungdomar som för vuxna. 

•         att arrangemanget är en välkomnande plats för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan bakgrund. 

•         att arrangemanget erbjuder professionell personal på plats för att hantera eventuella incidenter. 

•         att på plats erbjuda råd, stöd och hjälp vid behov, för såväl barn- och ungdomar som för vuxna. 

•         inspirera och fortbilda de som besöker arrangemanget genom information, diskussioner, kommunikationsmaterial och vår fysiska mötesplats, Fair Play Center.