EKONOMISKT STÖD FÖR SPELARE  
”Fler får vara med, oavsett förutsättning…”

Lörby Sommarcup, i samarbete med We Love Football, är en välkomnande plats för alla.  
Tillsammans verkar vi för att alla spelare i laget ska ha råd att följa med på lagets turnering och resa. Vår ambition är att att fler ska få chansen att uppleva den där härliga känslan av ett lyckat cupäventyr, som vi vet att ni som lag får i Lörby Sommarcup. 
Genom We Love Footballs hållbarhetsprogram och stöd från ett antal olika samarbetspartners, vill vi att ni som deltagande lag ska få ta del av en trygg och säker fotbollsupplevelse.  
Här nedan kan ni som deltagande lag läsa mer om hur spelare med behov av ekonomiskt stöd i just Ert lag kan få hjälp.  

Genom   We Love Football´s spelarstöd erbjuder vi följande:   
- att spelare kan, genom lagets ansvarige ledare, ansöka anonymt om subventionerat deltagande i någon av de turneringar som We Love Football arrangerar.   
- att fler spelare och lag får uppleva och delta på turneringar enligt den ambition och plan som finns inom laget och klubben.   
- stöttning och hjälp för att laget, genom ekonomiskt stöd, kan delta i någon av de turneringar som We Love Football anordnar i samarbete med andra föreningar. 

Ansökningsförfarande  
För er som har en eller flera spelare med behov av ekonomiskt stöd gäller följande:   
- Ansökan sker via formuläret nedan och skickas till   info@welovefootball.se
- Lagets anmälan till cupen skall vara registrerad och godkänd före eller i samband med att ansökan sker.   
- Ansökan avser deltagaravgifter för spelare (Barn- och Ungdom).   
- I det fall ansökan godkänns/beviljas, subventioneras lagets avgifter för de spelare ansökan avser. Det innebär att det totala godkända beloppet dras av på slutbetalningen av cupens deltagaravgifter. Allting korrigeras i cupens administrationssystem.  

Ladda ner ansökan   HÄR.    

VANLIGA FRÅGOR 
Vilka eller vem får ansöka om ekonomiskt spelarstöd?  
Samtliga lag som deltar på någon av de turneringar där We Love Football är medarrangör kan ansöka om ekonomiskt stöd för spelare. Förutsättningen är att laget är registrerat och godkänt i turneringen.  

När får vi veta om ansökan är godkänd?  
Vi behandlar alla ansökningar löpande. Ju tidigare ansökan sker i samband med anmälan till cupen, ju tidigare besked erhåller ni. Generellt sett tar det ca 2 - 3 veckor före ansökan behandlats.  

Kan vi ansöka om spelarstöd på fler cuper?  
Ja det går självklart bra. Kontakta gärna   info@welovefootball.se     för att veta mer om vilka cuper som ni kan ansöka om spelarstöd på. 

Hur ser urvalskriteriet ut? 
Varje ansökan behandlas utifrån dess individuella perspektiv. Vi ser utifrån den individuella spelaren och familjens behov men också på helheten i ärendet. Vi vill även att ansökande lag beskriver, på ett kortfattat sätt, hur laget verkar för att skapa en god och trygg miljö i gruppen.  

Vilket belopp kan vi söka? 
Beloppet är alltid kopplat till kostnaden för deltagaravgiften.  
Det innebär att utifrån en helhetsbedömning kan laget erhålla full eller delvist stöd för den eller de spelare som ansökan avser. Ni behöver således inte ange något belopp i ansökan, endast antal spelare.